Documents

Fronten av en isbre i Kongsfjorden på Svalbard, sett fra sjøen.
Foto: Stein Ø. Nilsen / Norsk Polarinstitutt

Overview of publications and documents related to MOSJ.