Dokumenter

Fronten av en isbre i Kongsfjorden på Svalbard, sett fra sjøen.
Foto: Stein Ø. Nilsen / Norsk Polarinstitutt

Oversikt over publikasjoner og dokumenter relatert til MOSJ.