Mengde polartorsk i Barentshavet (Boreogadus saida)

Nærbilde av en polartorsk i naturlige omgivelser.
Foto: Bjørn Gulliksen / Universitetet i Tromsø

Polartorsken er den eneste rent arktiske pelagiske fisken i Barentshavet. Den er tilpasset arktisk vann som typisk har temperaturer helt ned mot frysepunktet, og det kalde vannet vil definere det tilgjengelige habitatet. Polartorskmengden kan gi en indikasjon på de rådende levekårene for en arktisk bestand i Barentshavet.

Hva overvåkes?

Biomasse av polartorsk

Laster graf ...

Figuren viser utviklinga i polartorskmengde målt akustisk i Barentshavet om høsten fra 1986 til 2021. Figuren viser stor fluktuasjon i biomasse over tidsperioden. Det er naturlig å tenke at fluktuasjonene skyldes en kombinasjon av endring i bestandsnivå og endring i utbredelse. Målingene blir gjort i hele Barentshavet, men polartorsken vil også være utbredt lenger nord og øst enn det området som er dekket av toktene.

Status og trend

Mengden av polartorsk i Barentshavet økte markant i 2020. Mens målingene i 2018 og 2019 var på nivå med det laveste som er beregnet siden målingene startet i 1987, var målingene i 2020 blant de høyeste i tidsserien og målingene i 2021 var også høye. Målingene i 2020 var totalt dominert av 1 år gammel fisk og i 2021 var det 2-åringer som dominerte, men antallet 1-åringer var også over langtidsgjennomsnittet i 2021.

Årsaker

Det er ventet at polartorskmengden skal gå ned i Barentshavet som en følge av at polartorskhabitatet i toktdekningsområdet har blitt redusert som følge av temperaturøkning (Eriksen et al. 2015; Huserbråten et al. 2019). Når polartorsknivået har vært høyt de siste to år, kan det være et resultat av en regional nedkjøling i Barentshavet etter 2015-2016 (ICES, 2021).

Konsekvenser

Polartorsk er potensielt bytte for torsk, sjøfugl og sel. Dette kan være viktig i en periode hvor bestander av viktige predatorbestander som torskebestanden er stor.

Om overvåkingen

Polartorsk blir overvåket årlig som en del av økosystemtoktet i Barentshavet om høsten.

Steder og områder

Barentshavet

Forhold til annen overvåking

Overvåkingsprogram
Internasjonale miljøavtaler
Frivillig internasjonalt samarbeid
Relatert overvåking