Dyreliv på land – terrestrisk fauna

Nærbilde av en svalbardrein og en svalbardrype som beiter like ved hverandre
Foto: Nicolas Lecomte / Norsk Polarinstitutt

Indikatorene for dyrelivet på land (på fagspråk: terrestrisk fauna) skal gi et bilde av tilstanden for dyrelivet på Svalbard og Jan Mayen. Overvåkingen omfatter bestander av svalbardrein, fjellrev og svalbardrype.