Atmosfære

Oversiktsbilde av Woodfjorden en solskinnsdag.
Foto: Stein Ø. Nilsen / Norsk Polarinstitutt

Overvåking av atmosfærisk klima er viktig for å oppdage effektene av økningen i drivhusgasser i atmosfæren. Atmosfærisk stråling, temperatur og nedbør  og mengden klimagasser i atmosfæren er sentrale klimaindikatorer. I Arktis er det store naturlige variasjoner, og det er derfor viktig å overvåke klimaindikatorene over lang tid.