Kulturminner

Kulturminne: Ruinene av et bygg ved Kapp Mineral på Svalbard. I bakgrunnen et større område flatmark og fjell.
Foto: Stein Ø. Nilsen / Norsk Polarinstitutt

Overvåkingen av kulturminner på Svalbard er under utvikling. Indikatorene som utvikles skal kunne fange opp påvirkning fra potensielt viktige faktorer, som ferdsel og erosjon. MOSJ vil presentere indikatorer for kulturminner når disse er klare.