Fiskeri og ferskvannsfiske

Sjark på havet, en flokk med måker flyr over.
Foto: Stein Ø. Nilsen / tromsofoto.net

Fiskeri kan utgjøre en betydelig påvirkning på økosystemene i nord. Både arter som det drives fiske på og arter som lever av fisken blir berørt. Både fiskeriene og fangsten i det marine miljø er regulert for å unngå for store uttak fra bestandene. Overvåkingsdata fra fiskeriene er viktig informasjon til forvaltningen.