Forurensning

To personer på steinstrand ved sjøkanten jobber med å dra inn ei not.
Foto: Stein Ø. Nilsen / Norsk Polarinstitutt

Miljøgifter i Arktis er i hovedsak transportert fra sørligere breddegrader via luft, havstrømmer og elver. Mange av stoffene overføres via maten til artene, fra lavere nivåer i næringskjeden som planktonspisende lodde og polartorsk, til høyere trofiske nivåer. Arter på toppen av de lange næringskjedene i havet, som for eksempel polarmåke, polarlomvi og isbjørn får høye konsentrasjoner. Mange stoffer binder seg også til fett. Typisk for mange arktiske dyr er at de bygger opp fettreserver for å beskytte seg mot kulde og for å ha energilagre når det er lite mat. Når dyrene tærer på fettet, frigjøres miljøgiftene i blodet. Dermed kan det oppstå skadelige effekter, til tross for at luft og vann i Arktis er renere enn lenger sør.